Slide

Wspieramy transformację polskiej gospodarki w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu i promujemy rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.

Slide

Popularyzujemy rozwój nowych technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz inicjujemy procesy restrukturyzacji branż przemysłowych.

Slide

Wspieramy efektywne metody zarządzania w celu zmniejszenia uciążliwości i procesów produkcyjnych dla środowiska.

Slide

Integrujemy polityki ekorozwoju z sektorowymi, w tym z polityką przemysłową.

previous arrow
next arrow

Wydarzenia

Slide
19.08.2022
BADANIE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI „ZIELONYCH”
KOMPETENCJI

Zachęcamy przedstawicieli micro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym problematyki „zielonych” kompetencji.

Zależy nam na Waszych odpowiedziach, dzięki nim nasza praca badawcza pozwoli na lepsze zrozumienie tematu zrównoważonego rozwoju w polskich MMŚP.

https://forms.gle/Rxg2A8vRuwyMgag67

Slide
30.04.2022
PROJEKT WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
W EDUKACJI DOROSŁYCH

Nasz partner z Krakowa Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji wraz z międzynarodowym Konsorcjum realizuje ciekawy projekt w obszarze edukacji osób dorosłych dotyczący kompetencji.

Zachęcamy do śledzenia efektów!

https://www.feri.org.pl/aktualne-projekty/edukator-filarem-wlaczenie-spolecznego-w-edukacji-doroslych/

Slide
26-27.04.2022
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practise

Akademia WSB była gospodarzem VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”, zorganizowanej w ramach projektu „Perfect – Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB”. Projekt jest jednym z kluczowych programów Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowanych dla rozwoju dorobku naukowego polskich uczonych oraz promocji polskiej nauki w skali międzynarodowej.

Cyfryzacja, sztuczna inteligencja, Big Data, robotyzacja i automatyzacja to wiodące tematy pierwszego dnia Konferencji, w której wzięło udział ponad 400 uczestników (w formule on line), w tym światowej sławy naukowcy i przedstawiciele krajowych ośrodków akademickich, partnerzy wydarzenia oraz reprezentanci środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kultury i edukacji. Między innymi zaprezentowano efekty projektu Akademii WSB i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Klubu Innowatora - platformy edukacyjno- treningowej do wymiany wiedzy, doświadczenia i know-how na bazie success stories tzw. „klubowych gości” – autorytetów w dziedzinie innowacji. Klub Innowatora łączy realną współpracę nauki z biznesem w pozyskiwaniu talentów do kadr dla firm innowacyjnych.

Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się spotkania z keynote speakerami i 3 ciekawe sesje tematyczne z udziałem praktyków i naukowców:

  • Competencies for the Future,
  • Digitalization and Artificial Intelligence Entrepreneurship,
  • Innovation and Change Management.

Green Industry Foundation dołączył do szacownego grona partnerów Konferencji nie tylko ze względu na zbieżność tematyki spotkania z profilem aktywności Fundacji, ale przez wzgląd na znakomicie rozwijającą się współpracę z Akademią WSB.

Slide
2022.04.15
Spotkanie z przedsiębiorcami pt. Wykorzystaj szansę
- Zmień klimat w biznesie

28 stycznia 2022 r. pani Monika Płońska, wiceprezes Zarządu Green Industry Foundation była gościem Klubu Tarnowskiego, regionalnego stowarzyszenia skupiającego przedsiębiorców i menedżerów, a tematem spotkania było szerokie spectrum problematyki zielonej transformacji i jej wpływu na działalność gospodarczą. Prelegentka przedstawiła szczegóły nowej taksonomii i obowiązki z niej wynikające. Choć dziś w pierwszym rzędzie dotyczą one sektora finansowego, to wkrótce będą miały kluczowy wpływ na działalność wszystkich przedsiębiorców w Polsce. W trakcie prezentacji odbyła się żywa dyskusja wśród zebranych, jak przygotować się na zmiany wynikających z regulacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Obecni na spotkaniu klubowicze otrzymali opracowany przez Green Industry Foundation przewodnik „Wykorzystaj szansę - zmień klimat w biznesie”. To publikacja jest skierowana właśnie do takiego audytorium, jakie zgromadziło się na klimatycznej tarnowskiej starówce – do przedsiębiorców MSP.

previous arrow
next arrow

Projekty

Smart City for young generation
NOWY PROJEKT
Smart City for young generation
Projekt Erasmus
DRUGIE, MOCNIEJSZE WEJŚCIE W PROGAM ERASMUS+
Akademia zrównoważonego rozwoju –
zarządzanie ESG
Projekt Erasmus
DOŁĄCZAMY DO PROGRAMU
ERASMUS+
Dobre praktyki w obszarze edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Projekt Erasmus
PROJEKT WYSTARTOWAŁ!
Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG
previous arrow
next arrow

Wypełnij ankietę

Ankieta badawcza projektu „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG”
https://forms.gle/JPc22KLDRcbkYGTV9

O fundacji

Green Industry Foundation jest niezależną organizacją pozarządową. Koncentrujemy się na kwestiach zrównoważonego rozwoju w Polsce, a nasza społecznie użyteczna działalności obejmuje projektowanie, inicjowanie, opiniowanie, wspieranie i promocję rozwiązań proekologicznych w obszarach polityki ustrojowej i gospodarczej.

WYKORZYSTAJ SZANSĘ – ZMIEŃ KLIMAT W BIZNESIE!

Przygotowany przez nasz Zespół poradnik ma na celu przybliżenie menadżerom zagadnień dotyczących Taksonomii UE, czyli narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie transformacji klimatycznej w Unii Europejskiej. Taksonomia określa kryteria pozwalające ocenić, czy dana działalność jest zrównoważona. To z jednej strony ujednolica rozumienie pojęcia, zwiększa wiarygodność firm spełniających warunki i daje wskazówki do zmian pozostałym, a z drugiej – ułatwia przekierowanie pieniędzy na inwestycje, produkty i działania, które realizują cele społeczne. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem.

Partnerzy